תחומי שרותים

חשבונאות וביקורת
 
מיסוי בינלאומי ומיסוי בישראל

הפירמה מתמחה בכללי החשבונאות והביקורת הישראלים והבינלאומיים (IFRS)  ומעניקה שירותים לחברות פרטיות, מוסדות ללא כוונת רווח, שותפויות, יחידים וכיו”ב.

שירותי החשבונאות והביקורת של הפירמה כוללים:

 • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים.

 • עריכת דוחות כספיים

 • ביקורת של דוחות ביצוע ואחרים עבור גורמים מממנים ו/או מפקחים.

 • ייעוץ בנושאים חשבונאים.

 • הכנת חוות דעת חשבונאיות וחוות דעת מומחה.

הפירמה עוסקת בתכנון וייעוץ מס מקומי ובינלאומי ומייצגת לקוחות להם פעילויות בינלאומיות ומקומיות מגוונות.
כמו כן, הפירמה מתמחה בחוקי המס השונים לרבות חוקי מס הכנסה, חוקי עידוד, מיסוי עקיף, ביטוח לאומי, מיסוי עובדים ועוד.

שירותי המיסוי של הפירמה כוללים:

 • ייצוג בפני רשויות המס השונות.

 • הכנת כל דוחות המס החוקיים הנדרשים מעסקים בישראל חברות שותפויות ויחידים

 • תכנון וליווי שינויי מבנה לרבות מיזוגים, רכישות ופירוקים.

 • מחירי העברה – ייעוץ, ליווי וסיוע בקביעת מחירי העברה בעסקאות בין חברתיות.

 • חוות דעת בנושאי מס.

 • מיסוי בינלאומי.

 • ליווי ויעוץ במיסוי פרט.

 • ייעוץ בכל הקשור לאופציות לעובדים ואחרים.

 • ייעוץ בנושאי תמריצים והטבות מס מכוח חוקי עידוד.

 
שירותים כלכליים ויעוץ עסקי
 

הפירמה מעניקה ייעוץ עסקי ושירותים כלכליים ללקוחותיה. השירותים כוללים:

 • בניית תוכניות עסקיות וניתוח אפשרויות פיננסיות.

 • ביצוע הערכות שווי.

 • ביצוע בדיקות נאותות (Due Diligence).

 • ייעוץ וסיוע מול המערכת הבנקאית וקרנות המדינה

 • בניית תזרימי מזומנים.

 • בדיקות כלכליות.

שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר
 

הפירמה המספקת שירותי הנהלת חשבונות לגופים עסקיים המקבלים שירותי ראיית חשבון מהמשרד. תפקידה של המחלקה לספק למעוניינים מבין גופים אלה, שירותי הנהלת חשבונות כשירות נלווה תחת קורת גג אחת.

שירותי הנהלת החשבונות כוללים:

 • עדכון וניהול מערכת הנהלת חשבונות רב מטבעית בעברית ובאנגלית.

 • התאמות בנקים כולל מט"ח והלוואות.

 • ניתוחי כרטיסי קופה כולל כרטיסי אשראי.

 • ניתוחי כרטסת לקוחות כולל גיול חובות.

 • ניתוחי כרטסת גיול ספקים.

 • הכנת משכורות כולל תחשיבי עלויות מעביד- עובד.

 • ניתוחי כרטסת עובדים ומוסדות.

 • הכנת דוחות מע"מ חודשיים.

 • הכנת מאזני בוחן חודשיים / רבעוניים / שנתיים.

 • סגירת מאזן בוחן על בסיס חודשי,  רבעוני ושנתי.

 • טיפול שוטף מול רשות המיסים, מע"מ והמוסד לביטוח לאומי.

 
ביקורת פנים

ייעוץ בניהול סיכונים וסקרי סיכונים, ליווי ביישום וביקורת רגולציות.

שירותי ביקורת הפנים של הפירמה כוללים:

 • עריכת ביקורות פנים לפי תוכנית ביקורת פנימית שנתית בהתאם לחוק בקורת פנים חוק החברות ודרישות הרשות לניירות ערך.

 • מיפוי תהליכים עסקיים ואיתור נקודות תורפה וסיכונים פוטנציאלים בתהליכי העבודה.

 • עריכת סקר סיכונים לאיתור חשיפות.

 • ביצוע בקרת איכות ובקורת ישום על בקרות קיימות בארגון.

 • סיוע בבניית מערך בקרה פנימית.

 • בניית נהלי עבודה לארגון.

 • ליווי וייעוץ שוטפים.

שירותי חשבות וניהול כספים
 

הפירמה מספקת שירותי חשבות וניהול כספים לחברות במיקור חוץ

השירותים כוללים:

 • בניית תחזית כספית

 • ניהול תזרימי המזומנים

 • קשר עם חברות קשורות בחו"ל

 • ניתוח מודל הכנסות ומבנה הוצאות

 • ניהול פעילות מול בנקים.

 • דוחות ניהוליים להנהלת החברה.

 • ביצוע תשלומים לספקים.

 • ייעוץ וליווי שוטף להנהלה.

 • בניית תקציב ובקרתו (תקציב מול ביצוע)

 • יישום כלי שליטה ובקרה פיננסיים

 • הקמת מרכזי רווח ובקרתם

 • ניתוח הדוחות הכספיים

 • בניית תמחיר ובקרתו

 • ניתוחים כלכליים

 • גיבוש מהלכי התייעלות וחיסכון

 • דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים

© 2019-2017 אתר תדמית -  Wix-Master מקבוצת Fly Guy

רח׳ הרצל 39, קומה 6
פתח תקווה 4943737
טלפון: 03-9093306  
פקס: 153-3-9093306

אי מייל: office@gelfman.co.il